K tomu se přidává i narušování občanského soužití a tak bude v místě pořádat městská policie pravidelné bezpečnostní akce. Na ty si bude zvát i pracovnice ze sociálního odboru.

"Bydlí tam daleko víc lidí, než je oficiálně nahlášených. Nemají tam trvalý pobyt a mnozí z nich tudíž nenahlásí ani svoz odpadu. Soukromý majitel, který jim byty pronajímá, není schopen zajistit odvoz odpadu. Stačí přidat kontejnery navíc a od nájemníků si je nechat zaplatit. Pokud uklidíme skládku za něj, protože je na našem pozemku, za měsíc je tam znova," říká místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček.

Při prozatím poslední bezpečnostní akci došlo na kontrolu všech bytů v této lokalitě a jejich uživatelé museli doložit nájemní smlouvy. Kontroloval se počet osob uvedených v nájemních smlouvách, a počet osob fakticky žijících bytech. Byty jim pronajal Pavel Berka. 

"Odbor sociálních věcí šetřil, jestli rodiče poskytují dětem řádnou péči. Městská policie opakovaně monitoruje obtěžování občanů dětmi z této ulice, a to zejména na nedaleké cyklostezce. Často tam dochází rovněž k narušování bezpečnosti silničního provozu právě dětmi, které si hrají na komunikaci a ohrožují tak i své zdraví a život," říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

„Zjistili jsme, že většina nájemníků není uvedena v nájemních smlouvách a tudíž za ně nejsou odváděny místní poplatky za svoz odpadu. Počet odpadových nádob neodpovídá faktickému počtu osob žijících v bytech. Všichni nájemníci byli upozorněni, že od letošního ledna je povinností městského úřadu informovat úřad práce o uložených nezaplacených pokutách, a úřad práce poté musí provádět srážky z čerpaných dávek na úhradu pokut,“ uvedl velitel strážníků Petr Kubis.

Pro město však neexistuje mnoho nástrojů, jak problémy související s vyloučenými lokalitami řešit. "Nicméně coby místopředsedkyně Podvýboru pro sociálně vyloučené lokality a začleňování lidí po výkonu trestu, jehož vznik jsem na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky iniciovala, dělám vše, co je v mých silách pro to, aby se situace změnila," tvrdí starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Před rokem město odvezlo z Nádražní ulice 14 kontejnerů odpadu poté, co městská policie organizovala úklid veřejného prostranství a zapojila do něho místní obyvatele. Pořádek ale vydržel jen několik měsíců.

„Umístili jsme v Nádražní ulici kameru a v řadě případů řešili zakládání černé skládky místními obyvateli pokutami nebo oznámením ke správnímu orgánu. Do Nádražní ulice se budeme vracet často. Město využije všech možností, aby byli za opakované porušování zákonů potrestáni všichni, kteří se ho dopouštějí. A to i včetně rodičů, kteří se řádně nestarají o své děti,“ zdůraznil Kubis.

V lokalitě nejdříve došlo k demolici zchátralých objektů a na místě se plánuje výstavba parkoviště pro osobní vozy. Dále je tam v plánu odstavná plocha pro kamiony a také autobusy z nedalekého dopravního terminálu. "Rádi bychom také do těchto míst přemístili i výrobu chráněných dílen. Věříme, že zbude také pozemek pro dvě haly a případné investory,“ říká místostarosta Sokolova Jan Picka.

Předběžně se mluvilo o skladových prostorech, které by si mohli pronajmout lidé ze Sokolova pro věci, které se jim například nevejdou do sklepa či bytu. Zatím je to jen nápad. Co definitivně radní takzvaně odpískali, je výcvikové středisko IZS, o kterém se v minulosti také mluvilo.

„Za prvé jsme nenašli nikoho, kdo by se spolupodílel nebo byl hlavním investorem této akce. A za druhé jsme si uvědomili, že bychom se zbavili jedné z mála našich lokalit města, kde bychom mohli rozvíjet nějakou výrobu,“ konstatuje Picka.

Čtyřhektarový areál získalo město za zhruba 4,5 milionu korun. „V bývalém depu se scházeli bezdomovci a často tam hořelo,“ říká jeden z místních Dušan Gavlas. Jeden z výjezdů si budou záchranáři pamatovat zřejmě dlouho. Jeli k hlášené popálenině dolní končetiny, ale na místě zjistili, že opilému muži shořela u táboráku dřevěná protéza.