Levnější svoz a likvidace odpadů pro občany a zajištění lepšího využití komunálního odpadu. To jsou důvody, které vedly Karlovarský kraj k založení Komunální odpadové společnosti. K této iniciativě kraj přizval města a obce regionu. Spolu s krajem se stala zakladateli města Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov, Chodov, Nová Role a Skalná.

„Díky plánovaným aktivitám společnosti můžeme v budoucnu zajistit obyvatelům zapojených obcí rozumné ceny za odvoz a likvidaci odpadů. Navíc se nám společně lépe podaří splnit přísné požadavky evropské legislativy, která omezuje skládkování komunálního odpadu,“ vysvětlil hejtman kraje Josef Novotný.
Možnost zapojení do společnosti kromě zakládajících členů prozatím využilo dalších 18 obcí a měst kraje. Jedná se o Dalovice, Hory, Kraslice, Děpoltovice, Mírovou, Nové Sedlo, Bečov nad Teplou, Bublavu, Královské Poříčí, Vintířov, Plesnou, Božičany, Nové Hamry, Horní Slavkov, Josefov, Nebanice, Chlum Svaté Maří a Stříbrnou.

„Komunální odpadová společnost vytváří podmínky pro to, aby obce mohly mít likvidaci a svoz odpadu za solidární cenu a nemusely se s tím prát samy. Je dobře, že řada obcí do projektu vstoupila, jiná cesta není. Jsem přesvědčen, že ještě další obce přistoupí,“ komentoval situaci starosta Chodova Josef Hora.
Základní jmění akciové společnosti bylo stanoveno ve výši 6 milionů korun. Rozdělení akcií bylo naplánováno podle počtu obyvatel jednotlivých obcí. Ty mají možnost odkupu do konce února 2013. „V rámci toho se obce zavazují, že budou dodávat odpad ze svého územního obvodu do systému, který společnost nastaví, vysoutěží a poté začne jeho faktická realizace. Předpokládaný termín je rok 2014 až 2015,“ uvedla mluvčí kraje Jana Pavlíková.

Strategií společnosti je zapojit přibližně 60 procent obcí. „V současnosti je v této společnosti zapojeno 24 obcí, které představují přibližně 139 tisíc obyvatel, což je 45 procent celého kraje, a 28 tisíc tun odpadu, tedy 41 procent produkce komunálního odpadu kraje,“ sdělil krajský radní Jaroslav Bradáč.
Kraj nemusí stavět novou spalovnu, ale může využít stávající technologie Sokolovské uhelné, které se doplní pouze o investice směřující do mechanicko – biologické úpravny. Ta má dosáhnout asi 800 milionů korun.