Sněm dětí České republiky pro životní prostředí je nevládní organizace zabývající se vzděláváním mládeže v oblasti ekologie. Jsem členkou již čtvrtým (posledním) rokem. Každý rok se střídají témata k činnosti. Letos nás inspiroval živel energie.

Po zvládnutí ústních zkoušek musíme zpracovat takzvanou závěrečnou zprávu, do níž si píšeme výsledky své celoroční činnosti. Odborná porota tyto zprávy vyhodnotí, úspěšní dostanou atestaci k danému tématu.

Letos jsem se zaměřila na spotřebu energie v domácnosti. Součástí mé zprávy je i praktická část. Nejen že jsem měřila spotřebu a navrhla alternativy, ale zajímalo mě, jaké je vůbec vědomí energetické problematiky mezi mými vrstevníky. Proto jsem mezi 336 respondenty – studenty vyšších ročníků Gymnázia Sokolov – zadala takto zaměřenou anketu.

Zajímavé výsledky ukázaly, že odpad třídí 72 procenta studentů. 62 procenta se snaží energií šetřit, 53,5 procenta neplýtvá vodou a elektřinou. Nejzajímavější je, že 54 procent studentů ze třetích ročníků si myslí, že globální oteplování je běžná záležitost vývoje. Trochu mě zamrzelo, že někteří jsou přesvědčeni, že jedna domácnost nic nezmění. Vždyť každý musíme začít právě sám u sebe.