„Jde o to, aby si uvědomili a dokázali pojmenovat vzorce svého chování – příčinu páchání násilné trestné činnosti, dokázali zvládnout agresi a hněv, naučili se empatii a soucitu. Dále aby se vyvarovali dalšího kriminálního jednání, vytvořili si nové reálné a žádoucí životní cíle. Prostě vypořádali se s minulým já a byli si schopni nastavit a realizovat své budoucí já bez kriminální činnosti,“ říká pedagog Milan Joura, člen odborného týmu kynšperské věznice.

Na spuštění jedinečného pilotního projektu vloni v říjnu pracovala nevládní organizace Volonté Czech několik let a na přípravě se podílela i kynšperská věznice.

„Ta je navíc zapojena do projektů Reborn a VOL zaměstnávání s možností takzvaného doprovázení vězně přímo od brány věznice prostřednictvím personální agentury DP WORK na ubytovnu v Mladé Boleslavi. Následně zajišťují práci v automobilkách či jiných závodech. Součástí projektů je rovněž individuální dluhové poradenství.

„Zapojení vězňů je dobrovolné. Mezi motivační faktory patří v první řadě pomoc se změnou chování, dále vzdělávání v oblasti IT, komunikace, základy práva či finanční gramotnost, kurzy svářeč a další,“ řekla za Volonte Czech Zuzana Bejó.