Tříletý projekt se jmenuje Aplikace Good-Lives-Modelu (GLM) v českém vězeňství. Představila ho nevládní organizace Volonté Czech ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby České republiky.

„Jde především o zvládání impulzního chování tak, aby se tyto osoby dokázaly začlenit zpět do společnosti. Cílem terapeutického programu je postupně snižovat vysokou míru recidivy u násilné trestné činnosti,“ řekla mluvčí věznice Petra Bělíková.

„Lidé se ptají, zda Model dobrého života patří do vězení. Patří, protože byl vyvinut právě pro odsouzené. Je postaven tak, aby nebezpečné vězně vyvedl z bludného kruhu agresivního jednání. A to je dobré jak pro ně, tak pro nás. Nikdo z nás přece nechce mít za souseda člověka, kterého by se musel bát,“ řekl hlavní psycholog vězeňské služby Václav Jiřička.

Volonté Czech je nevládní nezisková organizace založená v roce 2000. Dlouhodobě pracuje s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody i po jejich propuštění, a to v součinnosti s programy Vězeňské služby ČR.

"Věznice Kynšperk nad Ohří spolupracuje s organizací dlouhodobě i na dalších programech. Na realizaci projektu GLM se podílí pětičlenný tým odborných zaměstnanců – psycholog, speciální pedagogové, vychovatel a sociální pracovnice," dodala Bělíková.

Parkoviště K+R v sokolovské ulici Pionýrů.
Řidiči blokují u škol parkoviště K+R