Jaro je totiž ve znamení bouřlivého rozvoje včelstva a je třeba zajistit včelám prostor k růstu a práci tak, aby se nevyrojily. Chov včel by měl vězňům pomoci po propuštění se začlenit do běžné profese. Od zavedení chovu včel do věznic se očekává nejen to, že budou společenským přínosem z hlediska udržení biodiverzity a ochrany české přírody, ale program může významným způsobem přispívat k pozitivní přeměně odsouzených.

Odsouzeným včelařům pomáhá tato činnost i psychicky. „I když jdu ven naštvaný, vracím se vyrovnaný. Péče o včely mě uklidňuje,” potvrdil jeden z vězňů.

„Odsouzení včelaři prošli důkladnou teoretickou přípravou, kde se seznámili od základů historie včelaření přes základy přírodních věd a práce se dřevem s chovem včel a zpracováním včelích produktů. Tyto poznatky jsou připraveni aplikovat v praktické části při ošetřování včel a zpracování medu i dalších produktů. Školení zajišťují lektoři – pracovníci věznice, proškolení ve včelařském učilišti v Nasavrkách,“ říká mluvčí věznice Petra Bělíková.

„Chov včel byl do vězeňství zaveden jako vzdělávací aktivita v roce 2016 v souladu s Koncepcí vězeňství do roku 2025,“ vysvětluje pedagog volného času Richard Werner.

Závěr roku 2016 byl podle něj věnován především zajištění potřebného vybavení a literatury. V následujícím období byly ve vybraném objektu provedeny stavební úpravy, aby zde vzniklo zázemí pro uložení potřebných pomůcek a stáčení medu.
„Ve včelařské dílně se odsouzení věnovali v rámci praktické přípravy výrobě rámků a přípravě úlů, které usadili na vybudované stanoviště. První včelstva byla usazena vloni v létě,“ přiblížil chov včel Werner.

Výkon trestu odnětí svobody oslabuje sociální návyky a dovednosti, které jsou nezbytné pro život po propuštění. Jedná se o úroveň komunikace, pracovní návyky, vůli překonávat překážky a jiné. K uchování a upevnění těchto kompetencí pomáhá i projekt včelaření.

„Činnost je založena na spolupráci odsouzených mezi sebou při řešení úkolů, ale také na komunikaci s lektorem. Vězni si uvědomují svou dílčí odpovědnost za skupinový projekt, dokáží vyřešit složitější problém a umějí si vzájemně pomoci“, doplnil Werner.

V Habartově žáci vysadili stromy, přibyly i keře.
V Habartově žáci vysadili stromy, přibyly i keře