V současné době je tak z čtyřpodlažní budovy slyšet nepřetržitý hluk sbíječek a vyvážené suti. Na stavu ubytovny se totiž projevil zub času i vandalismus vězňů. V novém zázemí se zlepší podmínky nejen odsouzeným, ale i zaměstnancům věznice.

„Na bourací a pomocné práce si firma najala pomocníky z řad odsouzených. Jedno podlaží představuje přibližně 1 000 metrů čtverečních, přičemž je potřeba vybourat asi deseticentimetrovou vrstvu stávajících podlahových vrstev až na nosnou konstrukci. Celkem ze všech třech podlaží bude vyvezeno zhruba 600 tun suti,“ říká mluvčí věznice Petra Bělíková.

Vězeňská stráž se připravuje na další nápor v podobě vjezdu nákladních vozidel s betonovou směsí. K pokládce bude využit drátkobeton, který je odolnější vůči vandalismu. Na umývárnách a toaletách se připravují také nové hydroizolace, keramické dlažby a další práce. Současně bude probíhat výměna oken, která už nelze pořádně otevřít ani zavřít.

Vězeňská služba tedy řeší nejen navyšování kapacit, ale i vylepšení úrovně těch stávajících a vede ji k tomu kromě jiného i ekonomické hledisko.

Práce by měly být dokončeny letos v létě. „Do ubytovny se pak vrátí odsouzení muži, kteří byli přestěhováni na jiná oddělení nebo i do jiné věznice. Vyšší koncentrace vězňů na zbývajících ubytovnách přináší nároky na intenzivnější práci odborných zaměstnanců, ale i všech ostatních, aby se na minimum snížilo riziko zbytečných konfliktů a mimořádných událostí v důsledku napětí a stresu,“ sdělil ředitel věznice Martin Klapper.

Budovu zprovoznila vězeňská služba v roce 1995 jako jednu z prvních krátce potom, co kasárenský areál převzala od Ministerstva obrany. Poté ho začala využívat jako věznici s dozorem. První dvě desítky vězňů sem přemístila z jiných zařízení v lednu 1996.

„Po třiadvaceti letech užívání stavby se na jejím stavu projevil zub času i vandalismus vězňů. V naprosto neuspokojivém stavu byla okna, která už nebylo možné ani pořádně otevřít. S tím se potýkal nejen personál věznice, zejména místní údržba, ale především vězni. Ve vedrech, která panují poslední léta nejen na území naší republiky, to opravdu nebyl žádný med. Naopak v zimě docházelo k tepelným ztrátám, a tím i k ztrátám finančním. Podlahy nebylo možné pořádně vytřít a problém byl i s jejich prašností,“ přiblížil stav ubytovny ředitel věznice.

Mohlo by se zdát, že v popředí zájmu je především blaho vězňů. Podle vedení věznice tomu tak není a pozornost je soustředěna i na zlepšování podmínek pro příslušníky a zaměstnance.

„V lepších podmínkách bude lépe nejen odsouzeným, ale především personálu, který je s vězni denně v přímém kontaktu,“ vysvětlil Klapper.

Během posledních dvou let zde došlo k modernizaci sociálních zařízení tělocvičny i šaten, výměně oken a zlepšení zázemí zaměstnanců.

V současné době vykonává trest odnětí svobody v kynšperské věznici téměř 700 odsouzených.