„Celkem devětkrát opustili odsouzení muži brány věznice, aby se v doprovodu zaměstnanců přepravili do údolí Velké Libavy a v rámci obnovy lesa po těžbě dřeva osazovali náročný lesní terén novými stromky. Pod metodickým vedením revírníka vysázeli 16 tisíc sazenic nových stromků,“ říká mluvčí věznice Petra Bělíková.

Spolupráce věznice s Lesy ČR probíhá už několik let a práci vězňů společnost velmi chválí a oceňuje. „Odsouzení mají možnost vykonat užitečnou činnost a zažít pocit z dobře odvedené práce. Vedení věznice podobné aktivity velmi podporuje,“ dodává Bělíková. Odsouzení také pomáhají každoročně v rámci akce Ukliďme Česko, v Kaceřově jsou nápomocni při revitalizaci obce, velmi užiteční byli rovněž nedávno v Těšovicích. V rámci celosvětového projektu Laudato zase pečují o veřejná prostranství a přírodní lokality v katastru obce Kolová a Libavské Údolí.

Loňský ročník benchpressu.
Siláci z Dasnic se rozhodli podpořit dvě těžce nemocné děti

Skupina Laudato má za cíl v rámci duchovní péče o odsouzené rozvíjet jejich vztah k životnímu prostředí, domovu a přírodním a kulturním hodnotám. V rámci této skupiny si odsouzení připomenou významné dny z hlediska ochrany přírody a životního prostředí. „Seznámí se s celosvětově uznávanými dny připomínajícími různé oblasti ochrany životního prostředí a zároveň se zapojí do republikových kampaní pro ochranu životního prostředí nebo akcí pořádaných oddílem Laudato a spočívajících právě v praktické ochraně přírody a péči o trvalé travní porosty na pozemcích věznice,“ popisuje Eva Řezníčková, která odsouzené navštěvuje jako dobrovolná duchovní ve věznici několikrát do roka.