Projekt Restart II je zaměřený na vzdělávání vybraných odsouzených v oblasti finanční gramotnosti jako řešení dluhové problematiky, přípravy ke vstupu na trh práce včetně rekvalifikace a individuálního finančního a adiktologického poradenství. (Adiktologické poradenství se zaměřuje především na problematiku závislostního chování, pozn. redakce)
„Projekt je koncipován s cílem nabídnout konkrétní pracovní místa odsouzeným po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody, zabezpečit ubytování v rámci pracovního zařazení a poskytnout odbornou individuální pomoc při jejich celkovém oddlužení,“ řekla mluvčí věznice Petra Bělíková.

V rámci praktické přípravy byly do projektu zařazeny kurzy Manipulant v automobilovém průmyslu, Obsluha vysokozdvižného vozíku a Svářeč. „Výběr vhodných odsouzených do tohoto projektu byl složitější s ohledem na striktní kritéria, kterým musela cílová skupina vyhovovat. Z tehdejších 960 odsouzených vyhovovalo podmínkám pouhých 47 odsouzených mužů. Nevhodní byli například vězni starší 55 let, vysokoškoláci, invalidní důchodci nebo odsouzení ze specializovaných oddělení a podobně,“ konstatuje Bělíková.

Již 18. ročník Dne Ohře se koná v sobotu u dřevěné lávky v Kynšperku, stejně jako vloni (na snímku).
Řeka si úctu zaslouží, tvrdí pořadatel Dne Ohře

Teoretická i praktická příprava těchto osob na návrat do běžného života a vstup na trh práce pokračuje i po propuštění nabídkou konkrétní práce a ubytování. Ubytování je zajištěno v podnikových ubytovnách a absolventům kurzů je nabídnuto takzvané tréninkové pracovní místo, jehož podstatou je pozvolnější nástup pracovního tempa za mzdu na úrovni zapracovaného člověka.

Možnosti práce a ubytování se nabízí v Mladé Boleslavi, ve Vysokém Mýtě, v Kvasinách a Písku. V případě Mladé Boleslavi mají zájemci možnost navštěvovat terapeutickou skupinu, adiktologickou poradnu a pokračovat v individuálním dluhovém poradenství.

„Projekt je realizován ve spolupráci se společností Polytechna Consulting, a.s., partner DP Work a je hrazen z Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu Zaměstnanost,“ dodala Bělíková.

Ilustrační foto
Omlazoval úředník auta kvůli zisku, nebo to byla jen naivita?