Šest velkých kontejnerů, naplněných až po okraj odpadky. Takový je výsledek masové ekologické akce Čištění Ohře 2007, kterou zorganizovala Integrovaná střední škola Údlice z Chomutovska. Ta si vzala za cíl uklidit koryto a břehy největšího toku v Karlovarském kraji v úseku mezi Sokolovem a Karlovými Vary. A podle jednoho ze zakladatelů projektu Antonína Koutného se to brigádníků i docela dobře povedlo.

„Aktivitu lze hodnotit jednoznačně pozitivně. Mladí pracovali se zápalem, snažili se i v krajně nepříznivých povětrnostních podmínkách odvést maximální výkon. Na řece bylo určitě znát naše loňské snažení. Odpadu tady bylo evidentně méně,“ zhodnotil jarní úklid řeky Ohře učitel Koutný.
Ne všechno však vycházelo podle plánu. Hlavním negativem byl nedostatek dobrovolníků. „Přes naši maximální snahu se k výzvě k úklidu řeky hlásí pouze jednotlivci,“ postěžoval si Koutný. „Z hlediska organizace a zabezpečení akce se kromě nízké účasti žádné závažné komplikace neobjevily. Problémy nám ale jednoznačně dělalo počasí,“ doplnil pedagog s tím, že k samotnému úklidu letos ani málem nedošlo.

„Tentokrát jsme dokonce zvažovali odpískání akce. Na prvním místě totiž musí být bezpečnost účastníků, zejména svěřených dětí. Vichřice a pak prudký liják byl velkou hrozbou. Na tomto místě ale stojí jistě zvláštní poděkování všem účastníků, že se nevzdali a šli do toho,“ uvedl Koutný.
A jaký odpad brigádníci v řece objevili? Tradičně to byly plastové lahve, součásti automobilů, patníky, pneumatiky, množství igelitů a domovní odpad. „Letošní raritou byl vypáčený příruční trezor, který jsme vylovili pod mostem v Sokolově,“ upřesnil.

Na otázku, zdali má Čištění Ohře nějakou budoucnost, Koutný odpověděl nerozhodně. „Jestli bude nějaké příště, zatím nevíme. Vše záleží na situaci, která nastane v následujícím roce. V rámci opatření realizovaných Krajským úřadem Ústeckého kraje se totiž naše škola slučuje s dalšími dvěma školami v regionu,“ sdělil učitel.