Je unikátní technická památka v ohrožení? Na nešetrnou rekonstrukci historické Dlouhé stoky upozornil občanský aktivista Petr Oškera z Lokte. Těžká technika podle něj necitlivě odstraňuje historické části konstrukce kanálu, a památce tak hrozí nevratné poškození. Na jeho popud do Krásna, kde opravné práce probíhají, dorazila Památková inspekce Ministerstva kultury i pracovníci loketského Národního památkového ústavu. Podle jeho ředitele Tomáše Karla však není důvod k obavám.

Vodní kanál se řadí k nejvýznamnějším technickým památkám na Sokolovsku. „Během rekonstrukčních prací dochází k necitlivému odstraňování historických konstrukcí s pomocí těžké techniky a k úpravě koryta kanálu způsobem, jímž je narušována samotná podstata památky," upozornil Petr Oškera. Do iniciativy za prověření rekonstrukce se zapojilo i sdružení Mladí občané. „Současná rekonstrukce navíc vykazuje už v této fázi proměnlivou kvalitu provedených prací. Znepokojuje nás, že za vynaložené veřejné finanční prostředky jsou práce prováděny takovým způsobem," doplnil za sdružení Václav Kříž. Kontrola v Krásně proběhla včera, její výsledky by měly být známy v horizontu tří týdnů.

„Podle mého názoru rekonstrukce nebezpečí pro Dlouhou stoku nepředstavuje. Zmiňovaná část byla nejvíce poškozená a výrazněji do ní bylo zasahováno již dříve. V ostatních částech bude prováděna jen běžná údržba. O ohrožení památky proto nemůže být řeč. Konkrétní výsledky šetření ale dodá Památková inspekce," uzavřel Tomáš Karel.