Na jednoho obyvatele Oloví pak připadlo 14,5 kg vytříděného papíru, 11,2 kg plastů, 7,7 kg skla a bezmála 0,2 kg nápojového kartonu. Část lidí však podle starosty Lukáše Kričfalušiho stále netuší, proč se odpady třídí a  co se s nimi děje. Poukázal tak na to, že vytříděné odpady z barevných kontejnerů odváží svozová firma na dotřiďovací linky. Tam se odpady dotřiďují a  upravují na druhotnou surovinu pro další zpracování. Dovezený papír z modrých kontejnerů se například roztřídí na noviny, časopisy, kartony, lepenku a další druhy. Plasty ze žlutých kontejnerů se třídí na barevné a čiré PET lahve, fólie podle barev, duté obaly od kosmetiky apod.

Takto roztříděné odpady, zbavené nežádoucích příměsí, se lisují do balíků a jsou odváženy ke konečným zpracovatelům k recyklaci. Z odpadů se pak pomocí tohoto procesu vyrábí buď úplně nové výrobky, nebo se přidávají k dalším surovinám pro výrobu nových předmětů. „Ročně vyjde olovský městský rozpočet odvoz odpadu celkem na 1,6 mil. korun. Společností Eko-kom, která se zabývá právě tříděním recyklovatelného odpadu, je ročně zpět poskytnuta částka ve výši kolem 150 tisíc. Výše této částky roste s rostoucím množstvím vytříděných odpadů. Zároveň se v této částce odráží i efektivita svozu. To znamená, že je-li při svozu kontejner poloprázdný, suma poukazovaná zpět je nižší.

Při počtu bezmála osmnácti set obyvatel v katastru Oloví a  roční platbě 500 Kč na osobu „za popelnice" pak město odvoz odpadu
dotuje zhruba z 35 procent," uvedl starosta.