Základní a mateřská škola v Oloví je středně velká škola s odloučenými pracovišti, nacházející se v blízkosti parku a v centru kulturního dění našeho města. Mateřská škola má dvě oddělení pro zhruba 90 dětí, o které se starají tři kvalifikované učitelky. Nedílnou součástí školky je zahrada s pískovištěm a bazénem.

Budova základní školy byla postavena v roce 1896 a je jednou z nejstarších budov v Oloví. V současné době ji navštěvuje kolem 150 dětí, které jsou rozděleny v devíti ročnících (první až devátá třída).

Žákům jsou zde k dispozici odborné učebny, například počítačová včetně připojení k internetu, fyzikální a přírodovědná, dále pak chemická laboratoř, dílny, kuchyňka a samozřejmě tělocvična. Škola se může pochlubit učiteli a dětmi hojně využívanou učebnou s interaktivní tabulí. Stravování žáků zajišťuje školní jídelna a k dispozici je také školní družina.

Před třemi lety byla zvolena do funkce ředitelky školy Ivana Pečenková. Pod jejím vedením se změnilo hodně, především spolupráce s rodiči a přístup k rodičovské veřejnosti. Celý pedagogický sbor se snaží nejen o kvalitní výuku svěřených žáčků, ale v neposlední řadě také o zviditelnění školy a jejích úspěchů na veřejnosti.

Olovská škola spolupracuje s Policií ČR formou opakovaných přednášek v jednotlivých třídách a také dopravními akcemi, mezi které patří kontrola řidičů a rozdávání jablíček a citronků samotnými žáky.

Pravidelnými se staly například čarodějnický průvod městem, maškarní bály pro děti a školní plesy pro rodiče, branný závod, podzimní drakiáda a štrúdlování (oslava Dne stromů, spojená se závody ve strouhání jablek a soutěžením maminek a tatínků dětí o nejlepší „jablečný“ recept a výrobek) nebo tematické prodejní jarmarky s výrobky žáků.

Jednou za dva roky pořádá škola v kulturním sále města školní akademii, která je vždy korunována velkým úspěchem a ohlasem z řad veřejnosti. Účastní se také mnoha sportovních žákovských turnajů v atletice, fotbalu, florbalu či v basketbalu nebo vybíjené.

Pro žáky pořádá také velkou řadu akcí v rámci školy, ať už to jsou divadelní či kouzelnická představení, projektové dny (např. Den Země, Noc s Andersenem), návštěvy knihovny, bazénu, osvětové přednášky, vánoční a mikulášské besídky, poslední zvonění, soutěže ve sběru kaštanů, papíru a plastů, výstavy výrobků v prostorách školy nebo každoroční třídní výlety (Kynžvart, Cheb, Bečov, Chomutov, Plzeň, Praha…).
V rámci mimoškolní aktivity funguje ve škole řada zájmových kroužků: dramatický, taneční, počítačový, keramický, sportovní, hra na flétnu a na klavír a další.

Se školním časopisem se žáci v loňském roce zúčastnili celostátní Soutěže mladých žurnalistů v Chomutově a k velké radosti v ní byla oceněna žákyně Petra Kúchová v kategorii jednotlivých redaktorských prací. Dalším úspěchem školy bylo umístění Kristýny Uhrinové ve výtvarné soutěži pořádané Městským úřadem v Sokolově na téma „Co pro mne znamená harmonie“ .

Více o činnosti a akcích olovské školy se můžete dozvědět na webových stránkách www.zsolovi.wz.cz.