Na vozík stojící téměř 90 tisíc korun si není schopný ze svých dávek uspořit. S pomocí proto přispěchal Nadační fond Ještěřice, který poskytl 42 tisíc korun a vyhlásil sbírku na další peníze.

Ondra trpí Marfanovým syndromem, což je genetické onemocnění, v jehož důsledku podstoupil již několik náročných operací srdce. Musel se sice šetřit a nemohl dělat vše jako ostatní vrstevníci, nicméně žil relativně běžným způsobem života.

Při poslední operaci srdce v roce 2013 však nastaly komplikace. Přímo na operačním sále se dostavila mozková příhoda a Ondrův život se navždy změnil. Najednou nemohl mluvit, přestal slyšet, ochrnul na levou polovinu těla.

Od té doby se o něj stará jeho matka. „Ondra sice vozík má, ten ale musím tlačit, ale bohužel mi ubývají síly. Tak můžeme dělat pouze krátké procházky v okolí domu, kde bydlíme, a nemůžu ho vzít ani do města,“ řekla Ondrova matka.

Elektrický vozík by pro handicapovaného muže znamenal nově nabytou svobodu a kvalita jeho života by se výrazně zvýšila. Vozík však stojí 89 tisíc a není možné jej uhradit z dávek, které pobírá Ondra nebo jeho maminka. „Právě z tohoto důvodu začal shánět pomoc. Prostřednictvím mailu se domlouval s pracovnicí Lenkou z Městského úřadu v Nové Roli a ta také pomohla s organizací veřejné sbírky a zaslala žádost Nadačnímu fondu Ještěřice,“ uvedla místopředsedkyně NF Ještěřice Andrea Krýzlová. „Bohužel my nemáme tolik prostředků, abychom pokryli celé náklady na nákup vozíku. Věříme tak, že zbylé peníze se podaří zajistit prostřednictvím sbírky,“ dodala.