„V koordinaci s Letištěm Václava Havla v Praze posílí Letiště Karlovy Vary informovanost cestujících a dalších návštěvníků karlovarského letiště,“ informoval náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

„Cestujícím budou k dispozici letáky s údaji, které se týkají preventivních opatření i informací o šíření nákazy,“ uvedl. Letiště vzhledem k charakteru letů, což je trasa Karlovy Vary – Moskva a zpět, další speciální opatření zatím nezavádí.

Přestože se zatím není důvod obávat zavlečení koronaviru do regionu, Karlovarský kraj situaci podle náměstka nepodceňuje. Kraj má v Havarijním plánu jasně stanovený postup spolupráce všech dotčených organizací v souvislosti s podezřením na zavlečení jakékoliv vysoce nakažlivé nemoci do regionu. „Podstatné je, aby všichni naši občané měli dostatek přesných informací,“ uvedl hejtman Petr Kubis.

„Proto bych chtěl zdůraznit, že máme zpracovaný jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům při výskytu vysoce nakažlivé nemoci. Všechny složky integrovaného záchranného systému mají k dispozici typové plány týkající se jednotlivých kroků v případě hromadné nákazy,“ sdělil hejtman. Postupy se ověřují v rámci pravidelných cvičení složek IZS. „Riziko v žádném případě nepodceňujeme. Lidé se nemusí obávat, situaci monitorujeme a v případě potřeby budeme všechny informovat,“ dodal.