KLÁRA ČURLINOVÁ

 Letní prázdniny měly přinést k základní škole v Lokti novou opěrnou zeď, ta ale pořád nestojí. Lidé se proto obrací na radnici, proč nejsou práce dokončené. Ptají se hlavně rodiče dětí, které školu navštěvují. Vysvětlení přinesl starosta města Zdeněk Bednář.
„Důvod je prostý a bohužel smutný. Výběrové řízení na ´Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu u ZŠ´ bylo vypsáno ihned po vyhlášení dotace z Ministerstva životního prostředí ČR. Vítězem se stala firma COLAS CZ, a.s., s nejnižší cenou. Druhá skončila firma IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby, s.r.o., a třetí se umístila firma ROCKNET, s.r.o. 23. července schválila rada města zhotovitelem firmu COLAS CZ, a.s., a pověřila starostu podpisem smlouvy. V desetidenní lhůtě na možnost podání odvolání mezitím odstoupila ze soutěže druhá společnost IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby, s.r.o., s tím, že nezvítězila a přesunuje své kapacity jinam," líčí starosta Lokte.


„Domluvený podpis smlouvy byl tedy s firmou COLAS CZ, a.s., s tím, že okamžitě začnou práce s těžkou technikou, aby byla nejnáročnější etapa sanace opěrné zdi dokončena před zahájením školního roku. Na počátku srpna se dostavil ředitel firmy COLAS CZ, a.s., že mají technické problémy s vrtací soupravou, ale že stavbu určitě zrealizují, nicméně smlouvu nepodepsal. O den později bylo doručeno poštou od firmy COLAS CZ, a.s., neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a od té doby ředitel na naše dotazy nereagoval," dodal Zdeněk Bednář. Do hry tedy nastoupila firma ROCKNET, s.r.o., s tím, že je schopna nastoupit v září, a žádá tedy prodloužení dokončení stavby do konce října. To se podařilo domluvit i s poskytovatelem dotace. Rada města tedy schválila podpis smlouvy se třetí firmou ROCKNET, s.r.o.


„Neseriózním jednáním vítězné firmy COLAS CZ, a.s., však bylo způsobeno zpoždění, které bohužel zapříčinilo, že stavba bude probíhat až zároveň s počátkem školního roku. Prosím tedy rodiče, učitele i žáky ZŠ o pochopení vzniklé situace. Nemůže za to město, ale COLAS CZ, a.s.," doplnil starosta.
Vedení školy ale v současné době nemá s pracemi na opěrné stěně problém, dělníci prý pracují ohleduplně. Výuku nenarušují a velké práce se dělají hlavně o víkendu. Do budoucna má škola navíc další příjemné vyhlídky, rozšíří se jí možnosti. „Práce probíhají většinou po vyučování v odpoledních hodinách, žáci nejsou rušeni. Samozřejmě chápu, že se lidé ptají, proč už opěrná stěna nestojí, ale ráda bych řekla, že město se skutečně snažilo výběrová řízení urychlit. Je to nešťastná situace, zvládáme ji ale dobře, rodiče nemusí mít starost. Do října by mělo být vše hotové, kontroly probíhají také v pořádku, termín bude zřejmě dodržený. Co se týká budoucnosti, tak tady bych řekla, že máme pozitivní zprávy. Kolem školy se nám rozšíří možnosti pro volnou zábavu, sport i školní aktivity. Zatím ale není přesně vymyšlené, jak by se nová plocha dala využít," řekla na závěr ředitelka základní školy Gerta Míková.

Klára Čurlinová