„Schválili jsme rozpočet, který počítá s příjmy necelých 66 milionů a s výdaji zhruba 75 milionů. Přibližně devítimilionový schodek uhradíme z přebytku z minulých let,“ uvedl místostarosta Lokte Petr Zahradníček. Mezi zásadní investice budou patřit opravy místních komunikací, například v Rooseveltově, Sportovní ulici, ulici Na Vyhlídce či ČSA. Dále oprava tříd základní školy v ulici T.G.Masaryka nebo oprava dešťové kanalizace v ulici Tovární.

Řešit by se měl i problém s parkováním v Lokti zejména v době velkých akcí. Peníze tak půjdou na vybudování parkovacích míst v ulici Nádražní, vybudování záchytné plochy u kruhového objezdu a záchytné plochy Loket předměstí. V rozpočtu se počítá s příspěvkem na stavební práce na Dvoraně, kdy bude žádáno Ministerstvo kultury o dotaci z programu Regenerace MPR a MPZ. Revitalizovat se bude dětské hřiště u rybníčků, sídliště Mírová i lokalita Nad Hájovnou. Restaurátorské práce čekají hlavu sochy J.W.Goetha, kde město bude žádat i o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje.