Poté zjistí, že zakázku nejsou schopny ve stanoveném termínu zhotovit. V důsledku toho město Sokolov musí rušit plánované opravy ve svých školách, které jdou dělat jen o letních prázdninách.

„U některých rekonstrukcí ve školách se musí opakovat výběrové řízení, a nestihnou se tak udělat o prázdninách. Rozšíříme proto u nich projekt a příští rok do toho půjdeme znovu. Nejsou zhotovitelé, chybí projektanti,“ říká starosta Sokolova Jan Picka.

Například na zastřešení nákladové rampy u jedné z mateřských škol vyhlašuje město Sokolov již čtvrté výběrové řízení. Firmy nemají odborníky. Další firmy zase nepodepíší smlouvy. Ty malé nejdou zase do EZAKu, což je elektronický systém přístupný veřejnosti na webových stránkách města. Zde lze najít zakázky nad padesát tisíc korun, včetně jejich historie.

Opakovaně vyhlašované veřejné zakázky:
· MŠ Vrchlického – zastřešení náklad. rampy – 4. vyhlášení
· Zajištění opěrné zdi par. č. 2436/56, Sokolov – 2. vyhlášení
· Revitalizace tenisového areálu – projekční práce – 2. vyhl.
· DDM Sokolov – výměna dveří pavilon B – 2. vyhlášení
· Ozelenění na r. 2017 – centrum Sokolova – 2. vyhlášení
· ZŠ B. Němcové – výměna podlahových krytin – 2. vyhlášení
· Tiskové služby pro město Sokolov – 2. vyhlášení

Některé ze zrušených zakázek města:
· MŠ ul. Alšova – oprava elektroinstalace, pavilon č. 1
· ZŠ ul. Křižíkova – oprava elektroinstalace
· Zimní stadion – stavební úpravy šaten – projekční práce
· Stav. úpravy komunikace P. Chelčického – projekční práce
· Stav. úpravy komunikace Truhlářská – projekční práce