Obnovy se v příštím roce dočká řada památek, ale i pietních míst na Sokolovsku. Vyplynulo to ze včerejší konference Budoucnost, kterou již tradičně hostilo město Chodov. Zde by peníze měly jít do zvelebení hřbitova u kostela sv. Vavřince.
„Městský hřbitov dnes připomíná spíše les než důstojné místo. Právě to chceme změnit. Celý prostor bychom rádi vhodně uspořádali a přetvořili do parkové úpravy,“ prohlásil na konferenci starosta Chodova Josef Hora. Do konce letošního roku by mělo mít město na stole hotovou studii na kompletní revitalizaci hřbitova.
„Všechno určitě nebudeme dělat najednou. Tento projekt totiž jistě zabere několik let,“ odhadl starosta s tím, že první na řadu by měla přijít oprava úseku od smuteční síně ke kříži, který je přibližně uprostřed hřbitova. „Okolní stromy budeme muset nechat pokácet, protože doslova nadzvedávají cestu. Pozdější etapou by bylo přemístění kolumbárií. Některá však přece jenom poblíž smuteční síně ponecháme, aby zejména staří lidé nemuseli přecházet celý hřbitov,“ okomentoval projekt Hora.

Během své řeči se zmínil také o kostelu sv. Vavřince, který v roce 2006 dostal novou střechu a fasádu. „Nyní budeme usilovat, abychom dobudovali interiér, protože si to naše dominanta určitě zaslouží,“ poznamenal starosta. Kroky města otevřeně ocenil ředitel pobočky Národního památkového ústavu v Lokti Tomáš Wizovský. „Je příjemné vidět, že se plány Chodova daří, jelikož kostel sv. Vavřince je velkým symbolem města,“ reagoval Wizovský.

O chystaných projektech dále mluvil i Miroslav Makovička z Místní akční skupiny (MAS) Sokolovsko. „V následujícím roce má dojít k obnově kaple v Kamenném Dvoře–Podlesí či fasády kostela sv. Martina v Jindřichovicích,“ vyjmenoval Makovička. Podle něj byl pro památky významný i tento rok. MAS Sokolovsko totiž rozdělilo dotace na rozvoj kulturního dědictví a tradic venkova. „Celkem 1,5 milionu korun obdrželo občanské sdružení Hartenberg. To na hradě buduje muzejní a prezentační prostory, včetně zázemí pro workshopy. Moc hezky také vypadá po stavebních úpravách zahradní domek ve Starém Sedle, který slouží jako technické zázemí pro mateřskou školu.