O podporu města požádalo, stejně jako loni, devatenáct organizací. Tradičně největším příjemcem je pak Denní centrum Mateřídouška.

„Letošní částka je o 33 500 korun vyšší než v roce 2017. Na odbor sociálních věcí na jednotlivé projekty dorazilo 27 žádostí,“ upřesnil mluvčí Chodova Martin Polák.

Podpora a pomoc jednotlivým organizacím je vždy v souladu s odborem sociálních věcí, město rozděluje peníze na jeho doporučení. „Naším záměrem je pomoci cíleně, takže podporujeme organizace, které pomáhají nevidomým, zdravotně či tělesně postiženým, seniorům, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo například lidem, kteří se dostávají do těžké životní situace,“ vysvětlil starosta Chodova Patrik Pizinger.

Tradičně největším příjemcem dotace je Denní centrum Mateřídouška. Ta v Chodově provozuje v rámci denního centra stacionář pro klienty se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením a sociálně terapeutické dílny. „Žádali jsme o 450 tisíc, 300 tisíc na sociálně terapeutické dílny a 150 tisíc na stacionář,“ uvedla ředitelka Mateřídoušky Věra Bráborcová. „Ve stacionáři použijeme dotaci na uhrazení nájemného a na canisterapii a hipoterapii pro naše klienty. V dílnách jsou pak určeny na provozní náklady,“ přiblížila využití dotace. Zbytek peněz pak město rozděluje řádově po desetitisících mezi ostatní příjemce.

Radnice kromě chodovských organizací podporuje každoročně i okolní zařízení. Jsou to především ta, která poskytují služby obyvatelům Chodova. „Rada města doporučila dotace mimo jiné pro Oázu klidu Loučky, Armádu spásy, Farní charitu Karlovy Vary či Dům ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově,“ vyjmenoval mluvčí Polák. Podle starosty města je spektrum organizací, které ve městě působí, velmi široké. „Chodov ve spolupráci s těmito partnery směruje svou pomoc k lidem, kteří ji potřebují, zaslouží si ji a také si jí váží,“ doplnil starosta Chodova Patrik Pizinger.