Na příspěvky dosáhne například Denní stacionář Mateřídouška nebo pořadatelé oblíbených sportovních a kulturních akcí.

„Sportovci a organizátoři kulturních akcí se i v letošním roce dočkají finanční podpory od města. To ve svém rozpočtu na dotace do těchto oblastí vyčlenilo 400 tisíc korun. Do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence půjde v roce 2015 formou dotací celkem 770 tisíc korun," informoval tiskový mluvčí Chodova Martin Polák.

Na sportovní aktivity půjde 309 tisíc korun, 81 tisíc pak do kultury. Deset tisíc si Chodov zatím nechá jako rezervu.„Jde o částky, které jsou obvyklé, k žádným dramatickým změnám nedošlo. Žadatelé by si samozřejmě představovali více, ale ze strany města jde o podporu a ne o celkové financování těchto akcí," uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger. Finance na provoz, péči o seniory, rekondiční pobyty či sociální poradenství dostanou například Armáda spásy, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, Denní stacionář Mateřídouška či Středisko výchovné péče.