Psal se rok 1897 a městská rada města Sokolova se rozhodla oslavit pětisté výročí obnovení městských práv králem Václavem IV. slavnostní mší na náměstí v Sokolově. A zároveň byla z městských radních zvolena komise, která měla zajistit celou slavnost ve městě.
Městská práva obdrželo město již v roce 1313 od českého krále Jana Lucemburského. Těmito právy se potvrzovalo to, že mělo svůj vlastní soud, mělo právo na vlastní hradby, mělo svoje tržní právo, ale i právo zřizovat řemeslné cechy, ale i právo mlecí atd. Tato práva udělil král Jan Lucemburský již předtím městu Ostrovu.

Ale v roce 1390 vypukl ve městě velký, zničující požár a větší část města lehla popelem. Dřevěná byla i radnice, ve které byla privilegia daná městu králem Janem uložena, a tato shořela. V roce 1397 ale meškal na svém královském hradě v Lokti král Václav IV., a radní města Sokolova jej proto požádali, aby jim městská práva znovu potvrdil, a to v tom rozsahu, v jakém byla dána králem Janem. A on jim vyhověl a městská práva dne 28. srpna 1397 obnovil.

A komise pro přípravu slavnosti rozhodla, že na věčnou paměť tohoto výročí budou vytvořeny živé obrazy jednotlivých časových údobí z dějin města. Ty budou na věčnou paměť připomínat historii města. A tak v dobových šatech a v dobové zbroji nastoupily jednotlivé skupiny, které představovaly historická území dějin města, a fotograf je vyfotografoval.

Jako první nastoupila lovecká skupina sokolníka Sebastiána nebo též Wastla, jehož socha z roku 1719 zdobí Staré náměstí do dnešní doby. Jako druhý živý obraz byla vyfotografována skupina rytíře Nothafta, prvního držitele hrádku ve městě. Byla vyfotografována i městská rada z r. 1397, tak jak si ji představovali, ovšem v dobovém oblečení 14. století. A nastupovalo další období, kdy přišli do města Šlikové. Byl představen rozvoj městských řemesel, začátek vaření piva ve městě a blahobyt před třicetiletou válkou. Pak nastoupila skupina v dobové zbroji a oblečení ze třicetileté války, ale i trápení, jež přinášela válka měšťanům.

To vše bylo zobrazeno v parku „Tiergarten“, v dnešních Husových sadech, a to u zdi hraběcího pivovaru. Nástup rodiny Nosticů byl fotografován ale již u klášterní zdi s ozbrojenci na koních, ale i františkánskými mnichy. Dalším obrázkem byl snímek ostrostřelců z roku 1813, vyfotografovat se nechala i městská rada z roku 1897. Série fotografických snímků skončila fotografií polní mše na náměstí v Sokolově, která je k článku připojena.
A tak město Sokolov oslavilo 500. výročí obnovení městských práv. Rok 1997 proběhl bez oslav, a tak si myslím, že rok 2013, kdy město oslaví 700. výročí udělení městských práv králem Janem Lucemburským, by neměl uniknout pozornosti městské rady.

Jiří John