Jiřina Nussbergerová se v našem městě zasloužila o rozvoj kultury a sportu v nebývalé míře. Hrála v prvním sokolovském ochotnickém souboru již v roce 1948 a hlavně milovala krasobruslení. Byla zakladatelkou prvního oddílu tohoto krásného sportu.

Lékař Rudolf Macháček je dlouholetý a uznávaný primář soudního oddělení Nemocnice Sokolov, koroner. Je například autorem knížky Střípky z práce soudního lékaře, kde zaznamenal několik případů, na jejichž řešení se podíleli jeho kolegové, vyšetřovatelé, technici policie a další.

Jan Onder je špičkový tanečník. Aktivně vystupoval například v soutěži Star Dance, kterou s partnerkami dvakrát vyhrál. Nyní v ní působí jako odborný poradce. Pro Českou televizi připravil pořad Taneční hrátky s Honzou Onderem.

Osobnosti města letos vyhlašoval Sokolov již pošestnácté. Od roku 2004 do letoška už bylo takto oceněno čtyřiadvacet lidí.

Nominace na vyhlášení není vázána na trvalé bydliště v Sokolově. Podmínkou je dosahování vynikajících výsledků v dané oblasti na krajské a vyšší úrovni v celku (klubu, oddíle, spolku, škole apod.), který je registrován v Sokolově, nebo přínos jednotlivce nebo i kolektivu pro Sokolov.

Podnět k nominaci může podat každý občan Sokolova, dále zájmové organizace, společnosti, školy a komise rady města.