Po pěti letech se chodovská radnice rozhodla znovu ocenit osobnosti svého města. Jejich vyhlášení naplánovala u příležitosti výročních oslav vztahujících se k Chodovu a založení sboru dobrovolných hasičů.

První personou, jež si při slavnostním ceremoniálu vyslechla gratulace, byl předseda chodovského svazu chovatelů František Plemeník. Ten převzal jako jediný nejvyšší ocenění, které letos radnice udělila – Městskou pečeť. „Přiznám se, že jsem byl nesmírně překvapený. Koukal jsem jako blázen, když řekli mé jméno a četli všechny mé zásluhy. Mně ale bylo divné, že jsem měl sedět v první řadě,“ reagoval Plemeník.

Poté následovalo předávání Listin města Chodova. Jednu z nich si vysloužila například ředitelka Denního centra Mateřídouška Věra Bráborcová. Ta je uznávanou odbornicí v oblasti péče o mentálně postižené.
„Byla jsem mile překvapená. Radost mám nejen za sebe, ale i za naše klienty. Jsem ráda, že nás město takhle dobře vnímá,“ prohlásila Bráborcová.

Stejnou poctu Chodov v pátek vyjádřil také in memoriam. A to Karlu Brdovi. „Celá padesátá léta prožil jako politický vězeň v komunistických lágrech. Byl dlouholetým a aktivním členem Konfederace politických vězňů,“ uvedl moderátor slavnostního večera Aleš Cibulka.

Chodovská ocenění jsou udělována ve třech stupních, z nichž nejvyšší je Čestné občanství, následuje Městská pečeť a Listina města Chodova. Tuto tradici město zahájilo již v roce 1994 a pak pokračovalo až do roku 2004, ne však pravidelně. Například Čestné občanství bylo dosud věnováno pouze dvěma občanům města, Václavu Kasíkovi a Antonínu Klementovi.

Gratulací se během pátečního ceremoniálu dočkali i členové chodovských hasičů. Pro ně vyznamenání připravilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Osobnosti Chodova

Městská pečeť:
František Plemeník

Listina města Chodova:
Věra Bráborcová
Karel Brda (in memoriam)
Petr Cerovský
Josef Drechsler
Jan Kocián
Josef Morávek
Alfons Skokan
Eva Slavíčková
Miloslav Žibřid

Hasičská ocenění

Titul Zasloužilý hasič:
Josef Sosnovec
Petr Cerovský

Medaile udělená Za mimořádné zásluhy:
Josef Hora
Herbert Weiss
Václav Roulich

Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska:
Ladislav Zapf