A nebude to úkol zrovna jednoduchý. Nadzemní části posledního místa odpočinku této významné osobnosti se nedochovaly a k těm podzemním se doby minulé zachovaly velmi macešsky. Z hrobového místa se stalo smetiště.

„Celou dobu jsme věděli, že starosta Fenkl je pochován na chodovském hřbitově, jen jsme nevěděli kde, protože hrobka nebyla v matrice uvedená,“ říká starosta města Patrik Pizinger. Díky kontaktu s rodáky v Německu se místo podařilo identifikovat a rada města jej prohlásila významným hrobovým místem. První sondy, které měly naznačit, jak postupovat při revitalizaci, však ukázaly pro mnohé nepochopitelnou věc. „Hrobka našeho prvního starosty sloužila jako skládka, jeho ostatky leží pod hromadou hřbitovního odpadu,“ konstatoval rozhořčeně starosta.

Proto byl k výzkumu přizván archeolog Jiří Klsák, který provede postupné vytěžení prostoru krypty, tak aby ostatky byly uloženy důstojně. Práce budou zahájeny už dnes. Do konce ledna by mělo být hotovo a podle průběhu a výsledku se určí postup dalších prací. „Co se týká nadzemních částí, nedochoval se žádný obrazový materiál, který by přesně ukazoval, jak náhrobek vypadal. Podle svědectví pamětníků, dobových stylů, módy byla navržena podoba, která bude odpovídat tomu, jak mohl památník zcela zničený po druhé světové válce vypadat,“ vysvětlil městský historik Miloš Bělohlávek. Nevylučuje ani možnost, že se části náhrobku najdou naházené v kryptě.

Od února do srpna by pak měly probíhat samotné sochařské práce. „V srpnu, kdy si připomeneme 100. výročí úmrtí Carla Fenkla, bychom rádi nechali hrobku znovu vysvětit a důstojně do ní uložili ostatky,“ doplnil Bělohlávek s tím, že jde o rodinnou hrobku. Pochován v ní byl starosta Fenkl, jeho manželka a děti. Zatím se nepodařilo zjistit, že by tu byly uloženy ostatky dalších členů rodiny. První chodovský starosta Carl Fenkl by pro Chodov velmi významnou osobností. Za jeho působení byl například v roce 1894 povýšen na město a z malé obce se stal významným průmyslovým a společenským centrem.