„Prvním krokem je zajistit stavebně-technický průzkum, na jehož základě se bude odvíjet další postup. Převládá ale názor, že bychom měli budovu zachovat, její odstranění by totiž ovlivnilo tvář města. Rádi bychom pro ni našli nějaké nadregionální využití," uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že by rád už letos v listopadu nastínil, jak se starou školou naložit.

I když se to možná na první pohled nezdá, podle městského historika Miloše Bělohlávka je chodovská škola velkolepou stavbou a patří mezi výjimečné ozdoby města. „Je to míněno hlavně historicky, protože v době výstavby této školní budovy byl Chodov ještě pořád malé a víceméně provinciální městečko," poznamenal Miloš Bělohlávek. „Je to na svou dobu relativně velká budova. V letech 1897 až 1898, kdy byla dokončena v této podobě, opravdu patřila k největším stavbám ve městě a tehdejší vedení města si ji nesmírně považovalo," doplnil.

Budova školy 1.stupně je nejstarší školou ve městě. Školákům začala sloužit v roce 1888. „Je to dokonce jedna z nejstarších budov ve městě. Víceméně jediná starší budova je kostel sv.Vavřince. Je to nejstarší dochovaná stavba po kostele," upřesnil historik.

Žáci a učitelé v ní tráví poslední školní rok. Současně s rekonstrukcí probíhá ve škole J.A.Komenského ve Smetanově ulici i přístavba hlavní budovy, kam by se první stupeň měl přestěhovat.

Autor: Lucie Žippaiová