„Pomáhal mi místní obyvatel, geolog Petr Rojík, který mě s pamětníky seznamoval," říká autorka. „Celý koncept vychází z toho, že toto město, které se stalo městem až v 60. letech v důsledku dosidlování, je posledních 70 let své existence zaplavováno dalšími a dalšími vlnami přistěhovalců, kteří zde hledají své místo (poválečná léta, 60. léta, 90. léta, poslední roky). V Rotavě se tedy vyskytuje řada uzavřených skupinek lidí s rozlišným kulturním zázemím. Mají pocit, že žijí v uzavřených bublinách."

Renáta Malá v knize pokládá vedle sebe promluvy různých lidí do dialogických linií, jako kdyby spolu o jednotlivých tématech tito lidé mluvili. „Kniha tak má ukázat, že jednotlivá ´rotavská témata´ jsou pro všechny společná a jsou právě tím, co Rotaváky spojuje," poukázala.Zdroj: repro Deník

V její dílně vzniká mimo jiné také unikátní audio projekt Paměť národa, kde je část vzpomínek obyvatel Rotavy. Na přípravě publikace se podílely desítky pamětníků. Eliška Vrbová zpracovávala grafickou část knihy a její sestra Anna Vrbová upravovala dialekty jednotlivých pamětníků. Různé přízvuky, nářečí i jazyky. „Pohnuté novodobé československé dějiny jsou v knize zachyceny ve vyprávění lidí, kteří se v průběhu let do Rotavy dostali doslova z různých koutů republiky, což vytváří na první dojem nesourodost Rotavy, a to jak architektonickou, tak v mezilidských vztazích."

V knize se například píše o napínavém příběhu patrně s kriminálním pozadím. Odehrát se měl v Rotavě v 70. letech. V nové knize o možné oběti zločinu vypráví vdova záhadně zemřelého. „V příběhu hraje hlavní roli tajemné jezírko. Víc nebudu prozrazovat. Napínavých příběhů je v knize mnohem víc," doplnila autorka. Knihu lze koupit v Rotavě na městském úřadě. (jid)