„Ohledně obnovy osvětlení v obci zatím ještě ucelené informace nemám. Tento týden ale budu jednat se zástupci ČEZ o tom, jakým způsobem a jakým vedením bude nové veřejné osvětlení zásobováno elektřinou. Spíše než o obnovení osvětlení se ale bude jednat o jeho prodloužení,“ tvrdí starostka Libavského Údolí Petra Gajičová. Podle ní se jedná o prodloužení osvětleného úseku a přidání dvou lamp.

Obec se ale dočká i dalších oprav a obnov. Těsně před zahájením je zpevnění komunikace včetně parkovacích ploch před dvěma obytnými domy v obci. „Jsou to poslední dva domy bez zpevněné přístupové komunikace,“ uvedla starostka. Práce začnou, podle ní, po uzavření smlouvy a potrvají zhruba čtyři týdny. „Předpokládaná částka na realizaci je 950 tisíc korun. Krajský úřad Karlovarského kraje nám poskytl na tuto akci dotaci ve výši 280 tisíc,“ řekla Gajičová. Zbylou částku bude hradit obec z vlastních zdrojů.

„Do konce letošního roku ještě plánujeme prodloužení stávající místní komunikace k nově postavenému rodinnému domu,“ uvedla starostka. Předpokládaná částka na realizaci této investice se podle Gajičové pohybuje kolem 500 tisíc. Obec ji bude hradit zcela ze svých zdrojů.