Musím říci, že se celého města uzavírka mostu v každém případě dotkne citelně. I šetrnější varianta (k nám), která předpokládala zachování jednoho průjezdného pruhu v průběhu rekonstrukce, předpokládala náhradní průjezd Loktem při zhruba dvaceti technologických pauzách, haváriích a podobně. Návrh na plný průjezd jednoho směru přes naše město vychází z nových poznatků ohledně stavu stávající konstrukce mostu, tedy řekněme z objektivních důvodů. Dále by se tímto způsobem stavba výrazně zlevnila a zejména by došlo ke zkrácení doby výstavby. To jsou jistě argumenty, které je nutno vzít v potaz. Na druhé straně je zjevné, že zájem vyššího správního celku tu poněkud koliduje se zájmem našeho města – jeho občanů a přiznám se, že i mne tento návrh poněkud vyděsil. V současné době není zřejmé, zda je vůbec technicky reálný. Problém by určitě neřešilo umístění několika ukazatelů rychlosti. Muselo by dojít k úpravám křižovatek, umístění světelných signalizací na přechodech a k mnoha dalším technickým opatřením. (kš)