Veřejná sbírka na pořízení nových zvonů do kostela sv. Václava v Lokti už běží téměř rok. Jak je na tom?

Na bilancování prvního roku sbírkové činnosti je ještě příliš brzy, ale již v tuto chvíli můžeme s potěšením „vyzvonit“, že částka, kterou jsme doposud vybrali, nám umožnila zadat provedení nutných oprav a technických úprav v kostelní věži, včetně opravy elektroinstalace a revitalizace posledního z původních zvonů – sv. Floriana.  Jestli vše proběhne podle našich představ, budeme již letos na Půlnoční mši vyzvánět zmíněným Floriánem v naději, že jej brzy doplní další chybějící bratříčci, či sestry.  

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli s rozjezdem sbírkové činnosti, do které se postupně zapojuje prakticky celé město, jeho instituce, organizace, spolky, kapely, spolupracující agentury. Víme, že zdaleka nemáme vyhráno. Nejdůležitější je a bude, aby se s potřebou obnovy tradic a rozvojem kulturního dědictví svého města ztotožnili především jeho občané. Od těch nejmenších po pamětníky, od významných donátorů po drobné přispěvatele. Věříme, že tomu tak bude, a těšíme se na spolupráci v dalším roce.