Hlasovat pro zahradu ekologického centra mohou lidé na webu www.cestamipromen.cz/hlasovani do 30. dubna.

Putovní výstava Má vlast cestami proměn mapuje a představuje proměny nevyužitých a zanedbaných míst na prostředí užitečná a smysluplná. Chodovská zahrada v přírodním stylu nabízí lezeckou stěnu, malý amfiteátr pro vystoupení a přednášky, skluzavku, stolky se šachovnicí, vzduchovou trampolínu a řadu dalších herních prvků. Neméně zajímavá je pak naučná část, kde se návštěvníci mohou seznámit s přírodními jevy a zákony. Poslouží jim k tomu mimo jiné optický hranol, solární sprcha, parčík s nejrůznějšími dřevinami, meteorologická budka s přístroji, funkční model vodního koloběhu a několik informačních tabulí, které popisují například princip obnovitelných zdrojů energie.