Posledního června vyprší lhůta, kdy je možné na radnici doručit písemně, osobně či e-mailem (zapfova@mestochodov.cz) jména spoluobčanů, kteří by měli ocenění získat. Vedení Chodova uděluje celkem tři stupně ocenění, Listiny města Chodova, Městské pečeti a Čestné občanství. Získat by je měli lidé, kteří se výrazným způsobem zapsali do života Chodova.