Potraviny se nevydávají jednotlivcům z ulice, ale jezdí si pro ně naše partnerské charitativní a neziskové organizace, např. farní charity, azylové domy, noclehárny, Pomoc v nouzi, SOS vesničky a další. Ty potom tuto pomoc poskytují lidem v rámci sociální práce s nimi. Pokud někdo potřebuje potravinovou pomoc, měl by se obrátit na tyto organizace.