Město připravuje opět setkání na Bílé vodě u Smolnického kříže. Přiblížíte podrobnosti?

Před půl stoletím zmizela z mapy obec Smolnice (německy Pechgrün), která byla od 13. století nedílnou součástí chodovského regionu. Na jejím místě se dnes rozkládá rozlehlá Smolnická výsypka, která obec pohřbila více než sto metrů hluboko. Společně se Smolnicí zmizela i přilehlá obec Nové Chalupy, sedm velkých a několik menších chovných rybníků a hlavně velká část historické kulturní krajiny o rozloze více než šest set hektarů. Obyvatelé Smolnice a Nových Chalup se v druhé polovině 60. let z velké části vystěhovali do zahraničí, ale mnoho desítek jich stále žije v Chodově a na svou rodnou obec nezapomněli.

Stejně jako v minulých letech se proto v sobotu 10. srpna v 17 hodin uskuteční na Bílé vodě u Smolnického kříže vzpomínkové setkání, které zaniklou obec připomene. V jeho průběhu bude do zvonice umístěna natrvalo replika původního smolnického zvonu z roku 1827 a bude odhalena nová pamětní tabule s historií a fotografiemi Smolnice. Historii zaniklé obce, ale i Chodova připomene také trvalá venkovní výstava, která bude umístěna podél cesty z Chodova na Bílou vodu.