Zákaz odběru povrchových vod z Lobezského potoka byl zrušen v závěru loňského roku. Vodu je možné v současnosti odebírat pomocí čerpadla, ale jen pokud má odběratel platné povolení. Bez povolení lze vodu odebírat pouze v režimu takzvaného obecného nakládání s vodami, tedy bez použití čerpadla, pouze s pomocí nádob.