Zahájení prací lze předpokládat během dvou až tří týdnů. Dále byly započaty projekční práce na výstavbě chodníku spojujícího Nádražní ulici, hřbitov a Finské domky. Celkově asi mohu konstatovat, že hřbitov chátrá mnoho desetiletí a že komplexní řešení bude časově i finančně dosti nákladné. Přesto lze jistě zlepšit jeho celkový vzhled a zejména jednotlivých hrobových míst například tím, že dáme do pořádku jejich evidenci. Toto téma budu chtít vyřešit na zasedání rady.