„Byla nesmírně příjemná. Hráli sexy Crossroad Bros. Děkujeme Petře Bartákové a Kláře Kreysové za pomoc s přípravou občerstvení a obsluhou,“ uvedl kurátor Expozice knižní vazby Vladimír Kalný. Ladislav Hodný starší se narodil v roce 1943 v Týně nad Vltavou. „I když toužil od začátku malovat a vytvářet volné umění, splnil přání svého otce a stal se knihařem jako on. Nejdříve se vyučil u svého otce Ladislava Hodného nejstaršího a potom absolvoval Učňovskou školu knihařskou v Novém Jičíně. Ve studiu pokračoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně v ateliéru profesora Karla Langera, u Jindřicha Svobody a Jaroslava Lukeše,“ přiblížil Kalný.

Do roku 1968 pracoval jako propagační výtvarník Krajského střediska zdravotní výchovy v Brně, načež dal přednost rodinné tradici – dílně svého otce, kde vtiskl ryze osobitého ducha uměleckým knižním vazbám. „Od prvního desetiletí 21. století se věnuje výhradně malbě. Tradici umělecké knižní vazby po něm převzal jeho syn, Ladislav Hodný mladší,“ dodal. Výstava v knihovně potrvá do neděle 8. března.