Prohlédnout si část vnitřních prostor velkého paláce mohou od července návštěvníci hradu Hartenberg v Hřebenech. Doposud mohli procházet pouze nádvořím, avšak dál se kvůli bezpečnosti dostat nemohli. Nyní je tu čeká expozice připomínající historii, ale i archeologický výzkum či dobrovolnické dění na hradě.
„Prostor, kam se lidé mohou podívat, byl dostavěný v loňském roce. Místnost je jakousi aulou a má multifunkční využití pro přednášky, kulturní vystoupení a prezentaci zdejší činnosti. Expozice sice nijak rozsáhlá není, ale věřím, že návštěvníky zaujme,“ přeje si kastelán hradu Hartenberg Bedřich Loos.

K vidění je například bosovaný kvádr, který zde byl před dvěma lety objeven v rámci archeologického výzkumu. „V podstatě to byl první hmatatelný doklad, že hrad je starší, než se předpokládalo. Proto také dostal čestné místo. Nyní víme, že domněnka nebyla falešná a hrad zde skutečně stával dříve, i když v trošku jiné podobě,“ vysvětlil kastelán.

Dalšími artefakty jsou část románské klenby, atypické závaží či různé formáty cihel. Dochovala se též část původní podlahy, také patka se sloupkem i hlavicí. „Je zde také unikátní kousek z vyhořelé věže, který se podařilo vytáhnout ze spáleniště a uschovat,“ poukázal Loos.

Hartenberg je pro badatele plný překvapení. Důkazem je letošní sonda, kdy se podařilo odhalit původní malbu – takzvaný iluzivní vstup. „Z jedné strany je gotický portál. My jsme měli v úmyslu ho otevřít, ale naštěstí jsme postupovali z opačné strany,“ uvedl kastelán s tím, že se jedná o zatím jedinou interiérovou malbu, o které vědí.
Na hradě je pro veřejnost otevřeno každý den v době od 10 do 17 hodin. „Během léta hodláme pořádat různé akce. Hodně zajímavá bude například archeologická výstava. O dalších podrobnostech budeme včas informovat,“ doplnil Loos.