Místem sletu bude prostranství u chodovského KASSu, kde od 8 do 22 hodin rozbalí prodejci své stánky, k nimž se připojí pouťové atrakce. V programu na prostranství před kinem se v 10 hodin postará o zahájení Vesnická čtyřka, zahraje Levoruký Eda a čarodějný band a v průběhu celého dne budou svá vystoupení předvádět taneční skupiny z Chodova. Návštěvníci nepřijdou ani o vyhlašování nejhezčí čarodějnice. V půl čtvrté poznají vítěze či vítězku mezi předškoláky, o půl hodiny později mezi školáky a v 16.30 i mezi poškoláky.

Moderují Jaroslava Jindrová a Romana Poláková. Od 17 hodin se produkce přesune z prostranství před kinem do společenského sálu v KASSu, kde vypukne Čarodějnická tancovačka s Vesnickou čtyřkou. Doprovodný program bude probíhat i v parku. Hlavním bodem bude zapálení filipojakubské vatry a upálení čarodějnice. O hudební zábavu se postarají Pepa Štross se synem, Folkienz a Alabalabamba. Ve 22 hodin program zakončí ohňostroj. Vstupné se neplatí.