Spoustu plánů pro letošní rok mají správci a majitelé historických památek na Sokolovsku. Věnovat se chtějí nejen stavebním úpravám, ale i organizování akcí, které přilákají davy návštěvníků. Napilno budou mít například na hradě Hartenberg v Hřebenech.
„Pokračovat budeme v dostavbě velkého paláce hradu. Je zapotřebí zajistit poslední várku vrtných prací a mikropilotů na severozápadním nároží. Dále stabilizaci západního štítu, dostavbu severní obvodové zdi do výše druhého patra a obnovu kleneb v severním traktu," vyjmenoval kastelán Hartenbergu Bedřich Loos. Práce mají pokračovat i v rámci obnovy kaple či prohloubených výzkumů na hradě. „Z mezinárodních projektů plánujeme další programový cyklus Mezinárodní dobrovolnické akademie se zaměřením na obnovu a ochranu památek, ochranu přírody, osvětové a vzdělávací projekty. Na začátku léta se u nás ve spolupráci s dobrovolnickým sdružením Inex-SDA uskuteční další turnaj s účastníky z africké Keni," nastínil další očekávané aktivity Loos.

Na hradě se chtějí věnovat i přírůstkům zvířecího osazenstva. „K oslovi Vítovi, ovcím, slepičkám, psům a kočkám chceme přidat pár koz na spásání okolí hradu. Rovněž bychom rádi rozšířili bylinné a zeleninové záhony či upravili další část zámeckých teras," navrhl kastelán.
„Prioritou a hlavním tématem pro letošní rok je zdraví a vše, co s ním souvisí – zdravá půda, zdravé potraviny, zdraví člověka i jeho okolí. K tomu bude na hradě probíhat řada alternativních setkání," přislíbil Loos.

Akce pro veřejnost začnou v Hřebenech vítáním jara. Nebudou chybět tradiční středověké čarodějnice, vzdělávací projekt Hartenberské školnění, podzimní Strašení ani skoro zimní Mikulášská jízda. „Tyto akce jsou u veřejnosti velmi oblíbené, některých se účastní více než tři tisíce účastníků. Vedle toho plánujeme řadu dalších kulturních a společenských akcí, jako jsou koncerty či výstavy," doplnil kastelán.

Aktivní se snaží být také na zámku v Sokolově. „V letošním roce se budeme soustředit na dokončení Galerie Davida Friedmanna a místností s nosticovskými interiéry, které by měly ukázat alespoň v náznaku, jak se tady dříve bydlelo," uvedl ředitel sokolovského muzea Michael Rund.
Stavební úpravy se mají dotknout také čítárny městské knihovny. Radnice sem dodá nový nábytek a zároveň zaplatí výměnu interiérů obřadní síně. „Také dojde k rekonstrukci záchodů vedle zimní zahrady. Takže těch změn k lepšímu bude poměrně hodně," poznamenal Rund.

I letos zámek sází na zajímavé a neokoukané expozice. „Rád bych zmínil například aktuální výstavu kabelek a milostných dopisů ze sbírky architektky Ilinčevové nebo výstavu Stromy jako domy. Tou stěžejní celé sezóny pak budou Kostely na Sokolovsku," upozornil ředitel. „Zajímavým bonbónkem ale bude od 25. května do 2. června vystavení sokolovského pokladu v rámci oslav 700 let od udělení městských práv městu Sokolov," dodal Rund.
Kulturou bude v roce 2013 žít také statek Bernard v Královském Poříčí. Ten zve 9. února na tradiční masopust. S příchodem jara pak začne pořádat řemeslnické jarmarky a společenské akce pro širokou veřejnost.