Přeměna nynější základní školy v hotel a historické muzeum, výstavba nové školy ve Sportovní ulici, oprava Dvorany, která by měla sloužit jako kulturní městské centrum s římskými lázněmi, cyklostezky po celém Lokti a další, podle některých občanů neuskutečnitelné plány by v budoucnu měly být opravdu realizovatelné. Marketingová studie, již si město Loket nechalo vypracovat, však počítá i s dalšími novinkami, které by měly především přilákat turisty a zpříjemnit život všem občanům.

Jednou z nich je například položení lávky na Ostrov – do obytné lokality v Zahradní ulici, u jedné z nejznámějších soch v Lokti, u svatého Jana Nepomuckého. „Torzo svatého Jana Nepomuckého je potenciální pozoruhodností. Po drobných úpravách okolí a případném položení nové lávky na Ostrov by umožnilo vytvoření nového procházkového okruhu,“ píše se ve studii. Celé místo by se prý zároveň stalo novým magnetem pro turisty a místem pro procházky obyvatel města Loket.

Vedení města se chystá také mnoho památek, včetně zmíněné sochy, zrekultivovat. A nepůjde o žádné malé investice, ale rovnou o miliony.
„Na opravy církevních památek, jakými jsou například kapličky či sochy, půjde zhruba 10 milionů korun. Žádost až o 90procentní dotaci zašleme do konce června tohoto roku,“ uvedl starosta Lokte Jaroslav Hlavsa.

Sochu svatého Jana Nepomuckého nechala už v minulosti na své vlastní náklady opravit jedna z občanek města. Vandalové ale sochu po čase opět zničili, a dokonce otrhali a ukradli pozlacené hvězdičky na hlavě Nepomuckého.

Kristián Šujan