Část památníku věnovaného obětem prusko-rakouské války obnovil v letošním roce Spolek přátel města Kraslice. V roce 1869 ho nechal vybudovat zdejší mecenáš, rytíř Richard von Dotzauer. Památník v minulosti býval u starobince, na dnešním sídlišti Sever.

„Během let však památník někam zmizel a nebyl k nalezení. Až jednoho dne, zhruba v osmdesátých letech, když dělníci bagrovali a hloubili základy na garáže v ulici Komenského, objevili něco zajímavého. Byl to právě onen kus památníku,“ objasnil opětovné nalezení kamene předseda kraslického spolku Josef Konrád.

Kámen byl následně umístěn na hřbitov poblíž hlavní brány. „Místo ale nebylo moc vhodné. Proto jsme se jako spolek rozhodli, že památník obnovíme. Nechali jsme ho kompletně obrousit a zvýraznit německý text, který jsme doplnili o český překlad,“ sdělil předseda s tím, že jako nové, důstojnější místo se jevil prostor naproti hřbitovní kapli. „Akce nás vyšla na poměrně hodně peněz – zhruba 24 tisíc korun,“ podotkl Konrád.

Na kameni stojí kamenná váza, kterou sem již dříve umístili krasličtí rodáci. „Kolem bychom ještě rádi vysadili cypřiše, nebo nějakou túji,“ doplnil Konrád. A jaký text si tu lidé mohou přečíst? „Svým spoluobčanům pod ochranu a k zachování předáno od Richarda, rytíře von Dotzauera, v roce 1869. K úctě Boží a na památku na naše zemřelé, zde odpočívající padlé, pokoj jejich popelu.“

Stěhování se v budoucnosti zřejmě dočká i starý náhrobní kámen ve hřbitovní zdi. „Ten bychom chtěli jednou vyndat a přemístit buď na radnici do foyer, nebo do kostela. Takhle venku totiž bude kámen zbytečně podléhat zkáze,“ zmínil předseda.