Ani další policejní vyšetřování nepotvrdilo verzi příběhů, o kterých již několikrát na stránkách Sokolovského deníku vyprávěl 67letý Ladislav Nykl z Chodova. Jak tvrdí, byl v letech 1962 a 1963 uvězněný v komunistických kriminálech Sýrovice u Podbořan a Vykmanov. Tam se prý stal svědkem zastřelení mladého vězně a mučení západního letce, majora Štiglice. Proto také loni v létě vypovídal do protokolu, kde vylíčil události, pro které dodnes hledá vysvětlení. O ničem takovém však není v dokumentacích žádná zmínka. „V zájmu objasnění věci jsme oslovili tři naprosto důvěryhodné, na sobě nezávislé státní instituce, pověřené vedením speciálních evidencí. Očekávali jsme, že událost bude v těchto evidencích podchycena, tak jak je to obvyklé v obdobných případech. K našemu překvapení se oslovené instituce vyjádřily tak, že událost popisovanou panem Nyklem ve svých databázích nenalezly. Bylo nám sděleno, že v roce 1963 zemřelo ve Vykmanově sedm odsouzených, a to pouze ze zdravotních důvodů,“ sdělila Mária Veselá, vrchní komisařka Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV). Současně uvedla, že v roce 1963 byl na celém území ČSR jen jeden případ zastřelení odsouzeného, a to v ÚNZ Příbram. „Vzhledem k tomu, že se nepodařilo prokázat, že ke skutku popisovanému panem Nyklem došlo, nezbylo než prověřování ukončit se závěrem, že ve věci nejde o podezření z trestného činu,“ doplnila Veselá.

Podobný výsledek mělo i další vyšetřování. „Prověřováním poznatku bylo zjištěno, že archiválie k poškozené osobě pana Štiglice nebyly nalezeny. Oslovená Vězeňská služba ČR uvádí, že osobní spis Štiglice se v archivu nenachází, s odkazem na dotaz na Národní archiv Praha, kde jsou předány materiály vězňů a písemnosti starší dvaceti let,“ píše se v odpovědi ÚDV pro redakci Sokolovského deníku. „Národní archiv sdělil, že materiály k věznici Sýrovice byly předloženy a další dokumenty z fondu Správy Sboru nápravné výchovy se nepodařilo dohledat, a to ani vězeňský spis ke jménu Štiglic nebo Štiglitz. Z výše uvedených důvodů je prověřování ukončeno.“

Nykl je těmito výsledky zklamaný. „Mé příběhy z komunistických lágrů Úřad pro vyšetřování zločinů komunismu nepotvrdil a já si teď připadám, jako bych si to vymyslel. Už uplynulo 50 let, archivy byly spáleny, mnozí aktéři jsou už po smrti a zbytek si na nic nepamatuje. Už je asi pozdě po tom všem pátrat. Já jen mluvím o tom, co jsem viděl, a z toho nehodlám ustoupit,“ reagoval pamětník.