S příchodem jarního počasí finišují práce a drobnější úpravy v lesoparku na okraji Vintířova. V minulosti tu bývalo odkaliště dolu Markéta. Od roku 2009 se ale nevzhledné místo mění na odpočinkovou zónu, kde budou moci lidé nejen relaxovat, ale i sportovat.
„Areál se postupně mění krok za krokem. Už tady máme osazeno patnáct laviček. K nim ještě přibude sedm odpadkových košů. Od začátku dubna sem nastoupili pracovníci, kteří budou dokončovat lesnickou výsadbu a rekultivovat celé území lesoparku, aby mohla být zaseta tráva. Tyto práce by měly být hotové do konce dubna. Až se trávník zazelená, tak to bude vypadat velice pohledně,“ uvedl starosta Vintířova Jiří Ošecký.

Konečnou podobu dostává také dětské hřiště a sportovní plácky. „Dokončují se také různé nedodělky, které se týkají odvodnění některých ploch. Dále se dělají zdravotní prořízky vzrostlých stromů a úpravy břehů nových rybníků,“ pokračoval Ošecký.

Ačkoli ještě není úplně hotovo, místní lidé do lesoparku vyrážejí na odpolední vycházky. Zejména maminky s dětmi.
„Naší snahou je, aby vše bylo hotovo a předáno veřejnosti k užívání nejpozději do konce června. Věřím, že sem budou občané rádi chodit,“ doufá starosta. Areál bude vhodný k různým volnočasovým aktivitám, jako je jízda na kolečkových bruslích, beach volejbal, street ball nebo pétanque.
Lesopark se nachází podél silnice směrem na Vřesovou. Motoristé, co kolem projíždějí, si tak nového lesoparku nemohou nevšimnout. „Musím uznat, že tato část obce se výrazně změnila. Nejvíce se mi líbí upravené rybníčky a klenuté lávky. Myslím, že to byl dobrý nápad,“ reagovala jedna z dotázaných.