Konkrétní podobu již dostává lesopark, který od letošního roku vzniká na okraji Vintířova. Dříve pusté a nevyužité prostranství se mění na odpočinkovou zónu s okrasným rybníčkem a dětskými hřišti. Tvarovat půdu v této lokalitě však není zcela jednoduché. Podle radnice zde při úpravách vznikly problémy s vyvážením kaolinové šliky.

„Tyto potíže již nyní nejsou, protože došlo k částečné změně projektu. Teď za pomoci kaolinky v Božičanech zkoumáme složení kaolinové šliky, což nám pro další postup napoví, jakou variantu pro definitivní úpravu dna vodní plochy volit,“ sdělil starosta Vintířova Jiří Ošecký. „Jinak stavba zdárně pokračuje a věřím, že stanovený termín do konce roku bude dodržen.Na jaře potom bude oseta celá plocha travním semenem. Osetí v letošním roce by bylo asi bezpředmětné,“ doplnil starosta.

Areál, který bude určený pro sportovní vyžití a třeba i k pořádání společenských akcí, místní lidé vítají. „Já osobně to schvaluji. Cokoli se dělá pro děti, je užitečné. Také výběr místa je dobrý, je to mimo silnici, což je důležité z hlediska bezpečnosti,“ prohlásil Imrich Horvát z Vintířova.
Náklady projektu se pohybují okolo 23 milionů korun. Obec si zaplatí vybavení samotného hřiště a veřejné osvětlení. Na všechno ostatní dává peníze Ministerstvo financí z prostředků na úhradu ekologických škod před privatizací hnědouhelných společností severních Čech a Sokolovska. „Tyto ekologické peníze jsme využili již v minulém roce. A to na dvě etapy revitalizace potoka a vybudování víceúčelového hřiště. Tamní plocha byla podmáčená, jelikož se zde čerpaly důlní vody,“ zmínil Ošecký.

Podobné oživení části města plánuje také sousední Chodov. Ten chce z lesoparku ve Vintířovské ulici udělat upravené přírodní zákoutí, které by lákalo k odpoledním vycházkám. „Na celý projekt jsme již podali žádost o dotaci. Někdy na přelomu letošního a příštího roku bychom se měli dozvědět, jestli jsme byli úspěšní, či nikoli,“ uvedl starosta Chodova Josef Hora. Než si město o peníze řeklo, muselo nejdříve odkoupit od Lokte pozemek, který do této lokality zasahuje.

„Náklady budou někde kolem osmi milionů korun. Jsou v tom úpravy pěšin, instalace laviček, odpadkových košů a vytvoření dětských prvků,“ doplnil Hora s tím, že původní projekt byl značně velkorysejší, vyšel už ale na dvacet milionů. Od dražší varianty však nakonec město upustilo.