Město proto musí nechat vybudovat dalších 40 míst v ulici Okružní, která je jakousi páteřní komunikací ve městě. A stále to nebude dost. Proto již nyní přemýšlí o projektu, který bude řešit další parkování.

„Řidiči volají stále po parkovacích místech. Nyní budujeme nová v Okružní ulici. Tím však nekončíme. Poté připravíme projekt na centrální parkoviště v lokalitě za hasičárnou,“ vysvětluje starosta Březové Miroslav Bouda.

Nové centrální parkoviště bude hlídané. Jde o to, aby se řidiči naučili na něm parkovat. Každý, nejenom v Březové, chce mít totiž své auto takzvaně pod okny. Zmíněný projekt je však vázán na jinou investiční akci města. Tou je přestěhování místních služeb, takzvané ohrady, do spodní části města, kde bude i nový sběrný dvůr.

Samotná akce bude rozdělena do několika etap. V té první chce radnice s využitím dotačních zdrojů připravit novou odstavnou plochu pro kontejnery na tříděný odpad, až v další etapě by se pak řešily dílny a zázemí místního hospodářství,“ potvrdil Bouda.

Není tajemstvím, že se připravuje nová, přísnější legislativa. Podle radnice tak lze do budoucna očekávat i navýšení poplatku za odpady. „Aby bylo možno tento poplatek udržet na pokud možno přijatelné úrovni, je třeba vytvářet podmínky pro třídění,“ dodal starosta. Do techniky v Březové investovali, nyní je na řadě zázemí a sběrný dvůr.

Vše se bude kompletně soustředit do jednoho místa. Tím bude plocha po bývalé čistírně odpadních vod, její staré části. K Březové patří i Arnoltov, Černý Mlýn, Tisová, Kamenice, Kostelní Bříza, Lobzy a Rudolec.