Postaví jich ještě letos 25 na zpevněných plochách, kde nebude nutné dělat žádné přeložky, kácet stromy a další zásadnější úpravy. Proto je cena tak nízká, vybudování jednoho parkovacího místa totiž obvykle stojí kolem čtvrt milionu korun. „Přemístíme pouze dvě lampy veřejného osvětlení,“ konstatoval starosta Ostrova Jan Bureš. Nová místa budou v Družební ulici.

Starosta plánuje, že se v letošním roce začne také se stavbou parkoviště v Jáchymovské ulici. Tam bude vybudování parkovacích míst stát podstatně více peněz. „Vzniknou na trase bývalé železniční vlečky. Bude jich 130 a každé z nich si vyžádá investici ve výši 100 tisíc korun. To je ale stále levné,“ informoval Jan Bureš.