O další parkoviště se rozrostlo město Chodov. A to v Západní ulici, která sousedí s nově rozrůstající obytnou zónou. „Zatravňovací dlažbou zde vzniklo 28 parkovacích míst. Došlo také na rekonstrukci tamní komunikace včetně odvodnění,“ uvedl starosta Chodova Josef Hora.

„V této věci jsme ze strany veřejnosti dotazováni, proč na okraji města za autobusovým nádražím vzniklo velké parkoviště. Vysvětlení je celkem jednoduché. Celé zdejší území pro výstavbu třiceti tří domů totiž předpokládá určitý počet parkovacích míst, které nebylo možné vytvořit přímo v ulici,“ vysvětlil starosta s tím, že uvedenou investiční akci hradilo Ministerstvo financí České republiky z programu Řešení ekologických škod vzniklých privatizací hnědouhelných těžebních společností.

„Náklady na její zhotovení činily přibližně 7 milionů korun,“ připomenul Hora.