Děti byly u vchodu do knihovny přivítány dvěma „rytířkami“, které je vpustili do království knížek. Slavnostní obřad „pasování“ probíhal v podkroví knihovny. Zde děti pronesly svůj slib, ve kterém bylo mimo jiné řečeno, že budou mít všechny knihy vždy v úctě a číst je po celý svůj život. Po společném pokřiku „tak slibujeme“ došlo na samotné pasování jednotlivců.

Tohoto milého úkolu se zhostil pan starosta Ing. Josef Hora, který všech 134 dětí pasoval na čtenáře Městské knihovny Chodov. Všechny děti obdržely svůj první čtenářský průkaz a na dětském oddělení si měly možnost vypůjčit knihu.

Pro některé z nich to byla vůbec první kniha zapůjčená z knihovny. Po výběru knihy děti obdržely malý dárkový balíček, pamětní list a spolu se svými kantory se nadšené vracely do svých tříd.

Smyslem této akce byla především snaha přivést děti do knihovny a podpořit jejich zájem o čtení knih. Doufáme, že se nám to podařilo a věříme, že se tato akce osvědčí i v příštích letech.