Přihlášky lze získat přímo ve škole nebo na webu školy a zaslat je zpět poštou či e-mailem. „Ve školním roce 2020/2021 proběhne výběr žáků s nadáním ve dvou termínech, a to 24. 3. 2020 a 28. 4. 2020. Uzávěrka přihlášek je v pátek 20. března 2020, a to pro termín 24. 3. 2020, a v pátek 24. 4. 2020 pro termín 28. 4. 2020,“ uvedla ředitelka školy Lenka Černá. „Výběr žáků do uvedené třídy bude proveden na základě prospěchu, úspěchů v matematických soutěžích a výsledků testu ověřování nadání, který se bude konat v úterý 24. března 2020 od 8:50 v aule naší školy a v úterý 28. 4. 2020 taktéž od 8:50,“ upřesnila s tím, že kritérii pro přijetí jsou prospěch s vyznamenáním a bezproblémové chování. Z cizích jazyků se ve škole vyučuje angličtina a němčina, funguje přírodovědný kroužek i kroužek matematiky. Děti mají možnost rozvíjet se v oblasti výpočetní techniky, škola nabízí řadu volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů.